skład cieplny typu a

Skład celny typu „A”

Wychodząc na przeciw potrzebom Naszych Klientów uruchomiliśmy skład celny typu „A” w naszym magazynie Gdańsk-Kowale przy ul.Magnackiej 15. Oprócz tego ,iż posiadamy nowoczesny magazyn o całkowitej powierzchni 8000 m² to właśnie podjęliśmy współpracę z agencją celną, firmą T.S. TRANSPED SP. Z O.O.

Oferujemy kompleksową obsługę magazynową i celną przesyłek:

  • wprowadzanie i wyprowadzanie towarów w partiach żądanych przez klienta
  • przepakowywanie, metkowanie
  • aranżacja wszelkich formalności w imieniu klienta
  • szybki, solidny, profesjonalny serwis
Kaizen w Magazynie

Magazyn czasowego składowania

7r Solution Sp. z o.o. poszerza ofertę usług o Magazyn Czasowego Składowania, który uruchomiony został na magazynie w Gdańsku/Kowale.
Usługi magazynu czasowego składowania (magazynu celnego) umożliwiają składowanie towarów przez 20 dni od daty złożenia deklaracji skróconej. Na uzasadniony wniosek strony i za zgodą Urzędu Celnego termin ten można przedłużyć.

Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadkach długiego oczekiwania na odprawę celną np. w związku z koniecznością wyjaśnienia niezgodności, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów towarzyszących przesyłce czy też przeprowadzenia 100% rewizji celnej.

Kaizen w Magazynie

Kaizen w Magazynie – Doskonalenie małymi krokami

W związku z potrzebą doskonalenia pewnych procesów w naszych oddziałach magazynowych oraz obsługi klienta uruchomiony został nowy projekt “Wnioski Kaizen 7R”.

Zasadą Kaizen jest ulepszanie i zmiana na lepsze ciągle toczącego się procesu. Celem wprowadzanych zmian jest:

  • skrócenia czasu realizacji procesu,
  • poprawa jakości pracy, obsługi,
  • techniczne zmiany elementów systemu w celu odpowiedniego dostosowywania,
  • redukcja kosztów,
  • stworzenie odpowiednich kryteriów oceny i nagradzania

Osiąganie tych celów prowadzi do zwiększania efektywności wykonywanej pracy oraz wpływa na poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy .

Aby operacje wykonywane w obszarze magazynu były na jak najwyższym poziomie, staranie o to dotyczyć musi wszystkich osób zatrudnionych w firmie od kierowników aż po pracowników niższego szczebla. Pracownicy mający na co dzień styczność z konkretnymi procesami magazynowymi posiadają zatem największą wiedzę jak dany proces można usprawnić.

Koncepcja Kaizen opiera się na założeniu, że każdy pracownik sam może zgłaszać pomysły z zakresu usprawnienia pracy, bezpośrednio wpływając tym samym na polepszenie efektywności . Takie doskonalenie małymi krokami w dłuższej perspektywie daje ogromne możliwości związane nie tylko z osiąganiem konkretnych oszczędności, ale też tworzeniem wśród pracowników poczucia wspólnego budowania sukcesu firmy (Pracownik ma świadomość, że jest częścią całego procesu doskonalenia)