Kaizen w Magazynie

Magazyn czasowego składowania

7r Solution Sp. z o.o. poszerza ofertę usług o Magazyn Czasowego Składowania, który uruchomiony został na magazynie w Gdańsku/Kowale.
Usługi magazynu czasowego składowania (magazynu celnego) umożliwiają składowanie towarów przez 20 dni od daty złożenia deklaracji skróconej. Na uzasadniony wniosek strony i za zgodą Urzędu Celnego termin ten można przedłużyć.

Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadkach długiego oczekiwania na odprawę celną np. w związku z koniecznością wyjaśnienia niezgodności, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów towarzyszących przesyłce czy też przeprowadzenia 100% rewizji celnej.