minisłownik pojęć logistycznych

Logistyka to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałąź biznesu. Nieustannie rozszerza się zakres jej zastosowań, pojawiają się nowe wyzwania, a poszukujący optymalnych rozwiązań biznesowych menedżerowie umieszczają ją w centralnym punkcie swoich zainteresowań. Trudno być na bieżąco? Zamieszczamy małą ściągę – minisłownik pojęć z zakresu logistyki.

Co-packing

Co-packing oznacza przepakowywanie. To usługa całościowa, obejmująca wiele etapów i czynności związanych z przygotowaniem opakowań, ich projektowaniem, produkcją i pakowaniem towarów zgodnie z wymaganiami klienta. Co-packing to najczęściej usługa zewnętrzna, zlecana przez producentów i dystrybutorów specjalistycznym firmom, które przyjmują towar pozbawiony opakowania – w opakowaniach zbiorczych lub uszkodzonych, następnie projektują i przygotowują nowe opakowania i etykiety, a na koniec wykonują konfekcjonowanie i przygotowują do wysyłki na nowo zapakowane produkty. Kompleksowa usługa co-packingu może obejmować takie elementy, jak:

  • przepakowywanie i konfekcjonowanie produktów z opakowań zbiorczych w opakowania jednostkowe,
  • etykietowanie produktów,
  • tworzenie zestawów (np. promocyjnych),
  • zgrzewanie folii,
  • druk etykiet,
  • tworzenie projektów opakowań.
CMR

Podstawowy dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku; międzynarodowy samochodowy list przewozowy, niezbywalny dokument imienny. Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, terminu i miejsca nadania, przewidzianego miejsca dostawy, kosztów związanych z przewozem, instrukcji niezbędnych do załatwienia formalności celnych oraz wykazu dokumentów wręczonych kierowcy.

Cross-docking

Usługa polegająca na przyjęciu towaru i natychmiastowym jego wydaniu do następnego odbiorcy bez procesu składowania. System pozwala na obniżenie kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw. Do przeprowadzenia cross-dockingu konieczne jest jednak dokładne zsynchronizowanie wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

Etykieta inteligentna

Etykieta zawierająca tag RFID i nadrukowany kod kreskowy.

Kod EAN

Potoczne określenie odnoszące się do numeru GTIN (z ang. Global Trade Item Number – określa unikatowy kod przedmiotu handlu), wyrażonego najczęściej kodem kreskowym w symbolice EAN-13.

PCB (fr. par combien)

Liczba opakowań jednostkowych, konsumenckich (ang. CU – Consumer Unit) w opakowaniu zbiorczym (ang. DU – Distribution Unit).

RFID

RFID (ang. Radio Frequency Identification) to system znakowania i kontroli przepływu towarów, który polega na zdalnym odczycie i zapisie danych za pomocą fal radiowych. Do tego procesu wykorzystuje się tzw. tagi radiowe, czyli miniaturowe układy elektroniczne przytwierdzone do nadzorowanych przedmiotów. RFID wypiera graficzne znakowanie towaru kodami kreskowymi, ponieważ tag RFID nie musi być poprawnie widoczny, żeby możliwe było jego odczytanie. To ogromna zaleta tego systemu.

WMS

WMS (ang. Warehouse Management System) to magazynowy system informatyczny służący do koordynowania prac magazynowych i zarządzania całością dostaw. Szczególnymi zadaniami systemu są: bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.