Kaizen w Magazynie

Kaizen w Magazynie – Doskonalenie małymi krokami

W związku z potrzebą doskonalenia pewnych procesów w naszych oddziałach magazynowych oraz obsługi klienta uruchomiony został nowy projekt “Wnioski Kaizen 7R”.

Zasadą Kaizen jest ulepszanie i zmiana na lepsze ciągle toczącego się procesu. Celem wprowadzanych zmian jest:

  • skrócenia czasu realizacji procesu,
  • poprawa jakości pracy, obsługi,
  • techniczne zmiany elementów systemu w celu odpowiedniego dostosowywania,
  • redukcja kosztów,
  • stworzenie odpowiednich kryteriów oceny i nagradzania

Osiąganie tych celów prowadzi do zwiększania efektywności wykonywanej pracy oraz wpływa na poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy .

Aby operacje wykonywane w obszarze magazynu były na jak najwyższym poziomie, staranie o to dotyczyć musi wszystkich osób zatrudnionych w firmie od kierowników aż po pracowników niższego szczebla. Pracownicy mający na co dzień styczność z konkretnymi procesami magazynowymi posiadają zatem największą wiedzę jak dany proces można usprawnić.

Koncepcja Kaizen opiera się na założeniu, że każdy pracownik sam może zgłaszać pomysły z zakresu usprawnienia pracy, bezpośrednio wpływając tym samym na polepszenie efektywności . Takie doskonalenie małymi krokami w dłuższej perspektywie daje ogromne możliwości związane nie tylko z osiąganiem konkretnych oszczędności, ale też tworzeniem wśród pracowników poczucia wspólnego budowania sukcesu firmy (Pracownik ma świadomość, że jest częścią całego procesu doskonalenia)